پست‎های وبلاگ "1399" "دی"

RSS

چگونه SSO(Single sign on) باعث صرفه جویی در وقت کارکنان می‌گردد

درحالیکه که نگرانی‌ها در مورد امنیت سایبری در حال افزایش است، اطلاعات کاربری به یکی از نقاط ضعف امنیت در شرکت‌ها و سازمانها تبدیل  شده است. چرا که هرچه تعداد حساب های کاربری کارمندان و بخش IT بیشتر باشد فرصت بیشتری را جهت یافتن درزهای امنیتی در اختیار هکرها قرار میدهد. پس چگونه شرکتها این ریسک ها را در دنیایی که مدام آنها را به سمت راهکارهای SaaS -که هرکدام نیازمند حساب کاربری خود است- سوق می‌دهد، مدیریت کنند؟