پست‎های وبلاگ با برچسب "sso"

RSS

IDP یا تامین کننده هویت چیست؟

یک تامین کننده هویت IDP سرویسی است که هویت کاربران را ذخیره و اعتبارسنجی میکند. IDPها معمولن سرویسهای ابری هستند و اغلب به همراه تامین کننده SSO برای احراز هویت کاربران به کار میروند.